Екип

През последните 20 години адвокатите на дружеството са участвали като процесуални представители в голям брой дела с висок обществен интерес. Били са правни консултанти в едни от най-големите сделки и инвестиции в страната, участвали са като консултанти при успешното изпълнение на проекти, финансирани със средства от фондове на Европейския съюз.
Съдружниците в адвокатското дружество са пряко ангажирани в ежедневната работа, което гарантира осигуряване на индивидуална и уникална услуга за всички наши клиенти.