Услуги

Адвокатско дружество „Димитров и партньори“ се стреми да предлага на клиентите си – физически и юридически лица, консултиране и пълно правно обслужване във всички сфери на дейност и области на правото, с което да гарантира индивидуално отношение към всеки клиент и бизнес за бързи и точни решения на всеки проблем.

През годините Адвокатско дружество „Димитров и партньори“ е консултирало големи проекти и сделки на свои клиенти, и е участвало в такива като партньор.

Адвокатско дружество „Димитров и партньори“ предлага на клиентите си надеждно и бързо международно съдействие, благодарение на отличните си партньорски взаимоотношения с адвокати, адвокатски дружества и компании от Източна и Западна Европа, Северна и Южна Америка, Австралия и ЮАР, с които са обединени в световна мрежа.

Клиентите ни могат да разчитат на следните работни езици: български, английски и руски език.

Клиентите ни могат да разчитат на нашия професионален опит и съдействие в следните 

 

Сфери на дейност: