Новини и публикации

Данъчните декларации и кои срокове в Закона за корпоративното подоходно облагане се удължиха със Закон за мерките и действията по време на извънредното положение?
Март 18, 2020
Данъчните декларации и кои срокове в Закона за корпоративното подоходно облагане се удължиха със Закон за мерките и действията по време на извънредното положение?
Във връзка с обявеното на 13.03.2020 г. извънредно положение в България през 2020 г. сроковете за подаване на годишни данъчни декларации и за внасяне на данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане се удължават до 30 юни 2020 г.
Детайли
Нови промени в законодателството бранят потребителите
Яну. 27, 2020
Нови промени в законодателството бранят потребителите
В последните години т.нар. потребителско право придобива все по-голямо значение в обществото ни. Бяха приети редица мерки на законодателно ниво, които целят да разширят защитата за крайните потребители на стоки и услуги
Детайли
Съдебната спогодба
Яну. 06, 2020
Съдебната спогодба
Съдебната спогодба е уредена в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и Гражданско-процесуалния кодекс (ГПК). Тя е смесен институт както като фактически състав, така и като правни последици.
Детайли
Адвокат Ива Николова преминава пълния курс на обучение по англо-саксонската правна система в Лондон
Ноем. 21, 2019
Адвокат Ива Николова преминава пълния курс на обучение по англо-саксонската правна система в Лондон
В периода 2018 – 2019 г. адвокат Ива Николова преминава пълния курс на обучение по англо-саксонската правна система в Лондон, Великобритания, за придобиване на правоспособност като solicitor с насоченост бизнес право, корпоративно право, договорно право и регулации.
Aдвокат Ангелина Милева се присъедини към „Димитров и Партньори“
Ноем. 21, 2019
Aдвокат Ангелина Милева се присъедини към „Димитров и Партньори“
През 2018 г., след тринадесет години работа в Комисията за защита на конкуренцията, адвокат Ангелина Милева се присъедини към екипа ни, с насоченост в областта на конкурентното право, нелоялната конкуренция и обществените поръчки.
Кантората ни стана част и от Българо-швейцарската търговска камара (BSCC).
Ноем. 19, 2019
Кантората ни стана част и от Българо-швейцарската търговска камара (BSCC).

През месец октомври тази година кантората ни стана част и от
Българо-швейцарската търговска камара (BSCC). http://bscc.bg/

Адвокатско дружество „Димитров и партньори“ се присъедини към Британско – българската бизнес асоциация (BBBA)
Окт. 10, 2019
Адвокатско дружество „Димитров и партньори“ се присъедини към Британско – българската бизнес асоциация (BBBA)

През месец септември 2019 г. Адвокатско дружество „Димитров и партньори“ се присъедини към членовете на Британско – българската бизнес асоциация (BBBA). http://bbba.bg/

Адвокат Ива Николова премина успешно CopyrightX на Harvard Law School
Юни 04, 2017
Адвокат Ива Николова премина успешно CopyrightX на Harvard Law School
През 2017 г. адв. Ива Николова премина курса CopyrightX на Harvard Law School, организиран благодарение на ILAC Bulgaria и Berkman Klein Center for Internet and Society at Harvard University. На 15 юни 2017 й беше връчен сертификат след успешно издържан изпит.
Детайли