Новини и публикации

Оспорване на административни актове
Юли 25, 2022
Оспорване на административни актове
Оспорването по административен ред се явява част от така наречената контролна фаза на процеса. Другата част представлява оспорването по съдебен ред. Изборът коя от двете части на контролната фаза да бъде използвана е предоставен на заинтересованите правни субекти с оглед принципа на диспозитивното начало.
 
Детайли
Dimitrov & Partners Law Firm
Юли 15, 2022
Установено противоречие на чл. 281 от НПК с правото на ЕС
Държавите членки следва да гарантират правото на обвиняемите и подсъдимите да присъстват на съдебния процес, воден срещу тях. Правото на обвиняемите да зададат въпроси на свидетелите, призовани от обвинението по време на съдебния процес по наказателно обвинение, е част от същността на правото на засегнатото лице да присъства на съдебния процес срещу него.
Детайли
 Rex Consulting
Фев. 17, 2022
Адвокатско дружество „Димитров и партньори“ е партньор със счетоводно-одиторска компания Rex Consulting
От началото на 2022 г. адвокатското дружество е партньор със счетоводно-одиторска компания Rex Consulting. Rex Consulting е  с насоченост в областта на одитите, счетоводството, финансовите анализи. За повече подробности посетете техния сайт:  www.rexconsulting.com.
Детайли
Изменения в трудовото и осигурителното законодателство, касаещи работодатели и осигурители, въведени чрез Закона за мерките и действията по време на извънредното положение
Март 24, 2020
Изменения в трудовото и осигурителното законодателство, касаещи работодатели и осигурители, въведени чрез Закона за мерките и действията по време на извънредното положение
Законът за мерките и действията по време на извънредното положение предвижда обратно действие на закона – разпоредбите му влизат в сила, считано от 13.03.2020 г., с някои изрично предвидени изключения, имащи действие от деня на обнародването, 24.03.2020 г. Предвиждат се изменения, които засягат компаниите – работодатели и осигурители.
Детайли
Правни услуги за бизнеса, за работодателите и работниците
Март 23, 2020
Правни услуги за бизнеса, за работодателите и работниците
На 13.03.2020 г. бе обявено извънредно положение с Решение на Народното събрание на Република България. На 24.03.2020 г. с обратна сила, считано от 13.03.2020 г., бе обнародван Законът за мерките и действията по време на извънредното положение.
Детайли
Във връзка с обявеното на 13.03.2020 г. извънредно положение в България със закон се удължиха сроковете през 2020 г. за подаване на годишни данъчни декларации за дейност на физически лица през 2019 г. и внасяне на данъци по Закона за данъците върху доходи
Март 20, 2020
Удължени срокове в Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Във връзка с обявеното на 13.03.2020 г. извънредно положение в България със закон се удължиха сроковете през 2020 г. за подаване на годишни данъчни декларации за дейност на физически лица през 2019 г. и внасяне на данъци по Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Детайли