Новини и публикации

 Rex Consulting
Фев. 17, 2022
Адвокатско дружество „Димитров и партньори“ е партньор със счетоводно-одиторска компания Rex Consulting
От началото на 2022 г. адвокатското дружество е партньор със счетоводно-одиторска компания Rex Consulting. Rex Consulting е  с насоченост в областта на одитите, счетоводството, финансовите анализи. За повече подробности посетете техния сайт:  www.rexconsulting.com.
Детайли
Изменения в трудовото и осигурителното законодателство, касаещи работодатели и осигурители, въведени чрез Закона за мерките и действията по време на извънредното положение
Март 24, 2020
Изменения в трудовото и осигурителното законодателство, касаещи работодатели и осигурители, въведени чрез Закона за мерките и действията по време на извънредното положение
Законът за мерките и действията по време на извънредното положение предвижда обратно действие на закона – разпоредбите му влизат в сила, считано от 13.03.2020 г., с някои изрично предвидени изключения, имащи действие от деня на обнародването, 24.03.2020 г. Предвиждат се изменения, които засягат компаниите – работодатели и осигурители.
Детайли
Правни услуги за бизнеса, за работодателите и работниците
Март 23, 2020
Правни услуги за бизнеса, за работодателите и работниците
На 13.03.2020 г. бе обявено извънредно положение с Решение на Народното събрание на Република България. На 24.03.2020 г. с обратна сила, считано от 13.03.2020 г., бе обнародван Законът за мерките и действията по време на извънредното положение.
Детайли
Във връзка с обявеното на 13.03.2020 г. извънредно положение в България със закон се удължиха сроковете през 2020 г. за подаване на годишни данъчни декларации за дейност на физически лица през 2019 г. и внасяне на данъци по Закона за данъците върху доходи
Март 20, 2020
Удължени срокове в Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Във връзка с обявеното на 13.03.2020 г. извънредно положение в България със закон се удължиха сроковете през 2020 г. за подаване на годишни данъчни декларации за дейност на физически лица през 2019 г. и внасяне на данъци по Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Детайли
Данъчните декларации и кои срокове в Закона за корпоративното подоходно облагане се удължиха със Закон за мерките и действията по време на извънредното положение?
Март 18, 2020
Данъчните декларации и кои срокове в Закона за корпоративното подоходно облагане се удължиха със Закон за мерките и действията по време на извънредното положение?
Във връзка с обявеното на 13.03.2020 г. извънредно положение в България през 2020 г. сроковете за подаване на годишни данъчни декларации и за внасяне на данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане се удължават до 30 юни 2020 г.
Детайли
Нови промени в законодателството бранят потребителите
Яну. 27, 2020
Нови промени в законодателството бранят потребителите
В последните години т.нар. потребителско право придобива все по-голямо значение в обществото ни. Бяха приети редица мерки на законодателно ниво, които целят да разширят защитата за крайните потребители на стоки и услуги
Детайли
Съдебната спогодба
Яну. 06, 2020
Съдебната спогодба
Съдебната спогодба е уредена в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и Гражданско-процесуалния кодекс (ГПК). Тя е смесен институт както като фактически състав, така и като правни последици.
Детайли