Новини и публикации

 Наказателнопроцесуалния кодексПоследните изменения в законодателството с антикорупционна насоченост доведоха до обнародването на нов Зaĸoн зa пpoтивoдeйcтвиe нa ĸopyпциятa (ЗПК).
Яну. 11, 2024
Нови акценти в антикорупционната нормативна уредба и съпътстващите ги изменения в Наказателнопроцесуалния кодекс
Последните изменения в законодателството с антикорупционна насоченост доведоха до обнародването на нов Зaĸoн зa пpoтивoдeйcтвиe нa ĸopyпциятa (ЗПК).
Детайли
cryptoassets-legal-essence-risks-regulation
Яну. 11, 2024
Криптоактиви – правна същност, рискове и регулация
По своето същество криптовалутите могат да бъдат определени като цифрови финансови активи, предназначени да служат като средство за обмен чрез използване метода на криптографията за осигуряване на транзакции.
Детайли
Fundamental aspects of lobbyism and trading in influence
Дек. 11, 2023
Основни аспекти на лобизма и търговията с влияние
Загубването на способността на политическите партии да бъдат основен изразител на социално-груповите интереси и породилата се вследствие на това криза на партийно-политическото представителство превръщат лобизма в актуално и значимо явление на политическата сцена със сериозно правно значение.
Детайли
 RES plants installation
Ноем. 22, 2022
Поглед върху процедурата по изграждане на ВЕИ обекти в Република България
Обектите за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, в т. ч. фотоволтаичните централи (ФЕЦ) несъмнено способстват прехода към енергийноефективна икономика, осигуряват предвидимост на енергопроизводството, както и възможност за оптимизация на производствените процеси.
Детайли
Тhe draft of The personal insolvency act and its objectives
Ноем. 09, 2022
Проектът на Закон за несъстоятелност на физическите лица и задачите, поставени пред него
Законът за несъстоятелност на физическите лица ще урежда производството по несъстоятелност на физическите лица, които са неплатежоспособни добросъвестни длъжници и желаят задълженията им към всички кредитори да бъдат удовлетворени в едно общо съдебно производство.
Детайли
large retail chains sanctioned for misleading advertising
Окт. 06, 2022
Големи търговски вериги със санкции за заблуждаваща реклама на стоки от първа необходимост
Наскоро Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи санкции за заблуждаващи рекламни кампании на „БИЛЛА България“ ЕООД и „Кауфланд – България енд Ко“ КД.
 
Детайли
directive 2014/25/EU
Авг. 08, 2022
Някои особености в предметния обхват на Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и поще
Възлагането на обществените поръчки представлява процес, осъществяван съобразно система от правила, приведени в съответствие с изискванията на европейското законодателство. В този ред на мисли следва да се държи сметка за материалния обхват на подлежащите на транспониране актове, приети от институциите на ЕС.
Детайли
EBRD energy sector
Авг. 08, 2022
Подкрепа от ЕБВР в областта на енергийния сектор и устойчивия енергиен пазар
Европейската банка за възстановяване и развитие за подкрепа (ЕБВР) и правителството на Република България работят в сътрудничество с оглед осгуряването на подкрепа за изпълнение на проекти, финансирани чрез Европейските фондове за периода 2021-2027 г.
Детайли