Новини и публикации

 RES plants installation
Ноем. 22, 2022
Поглед върху процедурата по изграждане на ВЕИ обекти в Република България
Обектите за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, в т. ч. фотоволтаичните централи (ФЕЦ) несъмнено способстват прехода към енергийноефективна икономика, осигуряват предвидимост на енергопроизводството, както и възможност за оптимизация на производствените процеси.
Детайли
Тhe draft of The personal insolvency act and its objectives
Ноем. 09, 2022
Проектът на Закон за несъстоятелност на физическите лица и задачите, поставени пред него
Законът за несъстоятелност на физическите лица ще урежда производството по несъстоятелност на физическите лица, които са неплатежоспособни добросъвестни длъжници и желаят задълженията им към всички кредитори да бъдат удовлетворени в едно общо съдебно производство.
Детайли
large retail chains sanctioned for misleading advertising
Окт. 06, 2022
Големи търговски вериги със санкции за заблуждаваща реклама на стоки от първа необходимост
Наскоро Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи санкции за заблуждаващи рекламни кампании на „БИЛЛА България“ ЕООД и „Кауфланд – България енд Ко“ КД.
 
Детайли
directive 2014/25/EU
Авг. 08, 2022
Някои особености в предметния обхват на Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и поще
Възлагането на обществените поръчки представлява процес, осъществяван съобразно система от правила, приведени в съответствие с изискванията на европейското законодателство. В този ред на мисли следва да се държи сметка за материалния обхват на подлежащите на транспониране актове, приети от институциите на ЕС.
Детайли
EBRD energy sector
Авг. 08, 2022
Подкрепа от ЕБВР в областта на енергийния сектор и устойчивия енергиен пазар
Европейската банка за възстановяване и развитие за подкрепа (ЕБВР) и правителството на Република България работят в сътрудничество с оглед осгуряването на подкрепа за изпълнение на проекти, финансирани чрез Европейските фондове за периода 2021-2027 г.
Детайли
Оспорване на административни актове
Юли 25, 2022
Оспорване на административни актове
Оспорването по административен ред се явява част от така наречената контролна фаза на процеса. Другата част представлява оспорването по съдебен ред. Изборът коя от двете части на контролната фаза да бъде използвана е предоставен на заинтересованите правни субекти с оглед принципа на диспозитивното начало.
 
Детайли
Dimitrov & Partners Law Firm
Юли 15, 2022
Установено противоречие на чл. 281 от НПК с правото на ЕС
Държавите членки следва да гарантират правото на обвиняемите и подсъдимите да присъстват на съдебния процес, воден срещу тях. Правото на обвиняемите да зададат въпроси на свидетелите, призовани от обвинението по време на съдебния процес по наказателно обвинение, е част от същността на правото на засегнатото лице да присъства на съдебния процес срещу него.
Детайли
 Rex Consulting
Фев. 17, 2022
Адвокатско дружество „Димитров и партньори“ е партньор със счетоводно-одиторска компания Rex Consulting
От началото на 2022 г. адвокатското дружество е партньор със счетоводно-одиторска компания Rex Consulting. Rex Consulting е  с насоченост в областта на одитите, счетоводството, финансовите анализи. За повече подробности посетете техния сайт:  www.rexconsulting.com.
Детайли