Адвокат Ива Николова премина успешно CopyrightX на Harvard Law School

Адвокат Ива Николова премина успешно CopyrightX на Harvard Law School
Юни 04, 2017

През 2017 г. адв. Ива Николова премина курса CopyrightX на Harvard Law School, организиран благодарение на ILAC Bulgaria и Berkman Klein Center for Internet and Society at Harvard University. На 15 юни 2017 й беше връчен сертификат след успешно издържан изпит.

Освен основно застъпеното американско авторско право, в програмата на курса са включени международни договори и конвенции, право на Европейския съюзи и българско авторско право. CopyrightX изследва настоящото законодателсто в областта на авторското право, влиянието на правото върху изкуството, индустрията и икономиката, както продължаващите дебати какви промени би трябвало да настъпят в правото.