Търговско право и несъстоятелност

Дружествено право

Адвокатско дружество „Димитров и партньори“ разбира необходимостта на бизнеса от преструктуриране на компаниите и ресурсите им в резултат на глобализацията и регионалните икономики, затова и предлага на клиентите си комплексни решения, които включват и експертизата на специалисти от други области.

Екипът ни консултира клиентите във всички аспекти на дружественото право.
Изготвяне на документи за регистрация на фирми, учредяване на граждански дружества, прехвърляне и преструктуриране на търговски дружества, включително придобивания, сливания и разделяния на търговски дружества, консултации по договори за консорциум, както и продажба на бизнес, процедури на одобрения от регулатори – КЗК, БНБ, КФН и други при необходимост. Предлагаме консултиране и съдействие при провеждане на общи събрания на търговски дружества и за решаване на спорове между съдружници, акционери и дружества.

Екипът на дружеството има опит в изготвянето на правни оценки и анализи (due diligence) както на небанкови финансови институции и банки, така и на компании като „Самков Инвест“ ООД, „Банка Пиреос България“ АД, „Албо 2003“ ЕООД, „Енерджи Сълюшънс“ ЕООД, „ЕНПРО Консулт“ ООД и други.

 

Търговски сделки

Екипът ни разполага с голям опит в консултирането по търговски сделки и изготвянето на търговски договори и менителнични ефекти. Предоставяме международно съдействие и консултации за съответствие с българското и международното търговско право при сключване на търговски сделки и договори.

 

Несъстоятелност и ликвидация

Извършваме задълбочени правни анализи на състоянието на дружества, за да отговорим в най-висока степен на нуждите на нашите клиенти и необходимостта от провеждане на производство по несъстоятелност или ликвидация. Предоставяме консултации и процесуално представителство във всеки един етап от тези производства.

През годините адвокат Слави Димитров е натрупал богат опит в производства по несъстоятелност и ликвидация на големи търговски дружества и банки.
 

Европейски и международни санкции

Консултации във връзка с режимите и последиците от налагане на европейски и международни санкции в областта на европейската и световната търговия