Правни услуги за бизнеса, за работодателите и работниците

Правни услуги за бизнеса, за работодателите и работниците
Март 23, 2020

На 13.03.2020 г. бе обявено извънредно положение с Решение на Народното събрание на Република България. На 24.03.2020 г. с обратна сила, считано от 13.03.2020 г., бе обнародван Законът за мерките и действията по време на извънредното положение. Приетите мерки целят облекчаване на положението на работодателите и бизнеса, както и това на работниците и служителите.

Във връзка с извънредното положение, съответните изменения в законодателството и приеманите мерки от Правителството Адвокатско дружество „Димитров и партньори“ предоставя правни консултации, правни съвети и подготовка на документи в областта на трудовоправните и осигурителните правоотношения, относно данъчните облекчения и новите положения при тях, както и относно възможностите за подпомагане на бизнеса и работниците чрез обявените мерки за това, в т.ч. кредитиране от банки.