Наказателно право

Адвокатското дружество има необходимата експертиза за защитата на клиенти в наказателен процес както като пострадали, така и като подсъдими, да предявява и защитава граждански искове в наказателния процес и да участва като представител на частния обвинител в случаи, касаещи престъпления против личността, против собствеността, стопански престъпления, измами и др.

Адвокат Слави Димитров има значителен тридесетгодишен опит в областта на наказателното право и защита по наказателни дела, придобит като магистрат и като адвокат. Той е бил защитник по множество наказателни дела със значителен обществен интерес срещу министри, банкери, чужденци и други лица, както и по дела за екстрадиция, банкови фалити, приватизационни сделки, данъчни и финансови измами, лекарска грешка и други.

Адвокат Димитров има опит и в процедури пред Европейския съд по права на човека за защита на нарушени права.