Даниела Евгениева Цонева

Даниела Евгениева Цонева

Младши адвокат

Mладши адвокат Даниела Цонева специализира в областта на корпоративното право, сливанията и придобиванията на търговски дружества и гражданското право.