Гражданско право

Договорно право

Адвокатско дружество “Димитров и партньори” притежава богат опит в изготвянето на всякакви видове договори, както и в представителството при водене на преговори и сключването на договори.

Адвокатите предлагат становища относно изпълнението на сключени договори. Екипът на дружеството извършва задълбочени проучвания на договори с оглед на неизпълнение, нищожност и/или унищожаемост, непълноти и условия за разваляне и прекратяване на договорите.
 

Деликт

Екипът има натрупан опит и в областта на деликтната отговорност, включително и при деликти в областта на медицинското право, произтичащи от лекарски грешки. Адвокатско дружество “Димитров и партньори” успешно проведе един от най-тежките граждански процеси за деликт от лекарска грешка в България срещу болница УМБАЛ Царица Йоанна – ИСУЛ ЕАД, свързан със смъртта на 4 годишно дете.
 

Заповедно и изпълнително производство

Дружеството има опит в областта на принудителното изпълнение и успешно работи със съдебни изпълнители из цялата страна.
Правните ни услуги по изпълнителни дела включват: представителство на клиенти по събиране на вземанията им, защита на длъжниците, включително в производствата по издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист; представителство в преговори и подписване на споразумения; образуване и водене на съдебно-изпълнителни дела; принудително изпълнение върху ипотекирани имоти; представителство по дела, образувани по жалби на длъжниците.