Големи търговски вериги със санкции за заблуждаваща реклама на стоки от първа необходимост

large retail chains sanctioned for misleading advertising
Окт. 06, 2022
Наскоро Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи санкции за заблуждаващи рекламни кампании на „БИЛЛА България“ ЕООД и „Кауфланд – България енд Ко“ КД.

Приключилите производства са добър пример за ефективно взаимодействие между различни държавни институции – Комисията за защита на потребителите, чиито сигнали са дали повод за започване на проучване за нарушаване правилата на конкуренцията, и КЗК.

Установеният в двете паралелни проучвания механизъм на извършване на нарушенията е идентичен и е свързан с провеждане на промоционални кампании за конкретни търговски марки от продукта слънчогледово олио, популяризирани широко в интернет и в печатни рекламни материали. КЗК констатира, че БИЛЛА и КАУФЛАНД обещават намаление на цената за тези продукти, но в периодите на промоция няма доставени достатъчно количества. В редица търговски обекти и на двете вериги така обявените стоки в промоция „слънчогледово олио“ или въобще не са налични, поради изчерпване на количествата още преди старта на промоционалния период, или доставените до обектите количества са продадени много бързо, при което посетителите не са били в състояние да се възползват от промоционалните условия.

Анализът на КЗК показва, че в своите рекламни послания двете търговски вериги са направили изрична уговорка, че съответните промоционални условия ще бъдат валидни до изчерпване на количествата от съответния продукт, както и че всеки клиент може да закупи ограничен брой продукти от тези с намалени цени (конкретно за КАУФЛАНД).

 Заключението си за извършено нарушение на конкуренцията КЗК обосновава с аргумента, че доколкото изборът на потребителите е бил направен още при възприемане на промоционалните послания и след съпоставка на цените на идентичните продукти в конкурентни вериги, то търговците са били длъжни да предвидят достатъчно количества от промоционалните продукти, за да отговорят на очакваното търсене. Още повече, че промоцията касае хранителен продукт, който ежедневно се използва в домакинството. Налице е разминаване между обещаното с рекламните послания за продажба на продукта с намалена цена и фактическото изпълнение на публично поетия ангажимент.

КЗК отдава значение и на обстоятелството, че в търговските обекти се провеждат едновременно промоционални кампании за различни продукти, с различни начални и крайни периоди на намаление в цената, както и се предлагат множество други стоки. Дори и да са изчерпани количествата от желания продукт, потребителите биха закупили други, макар и непромоционални продукти, които са им необходими в домакинството, тъй като решението за покупка на продукт от точно определен търговец вече е било взето в по-ранен момент, преди посещението в обекта, на базата на цените на липсващите продукти. С поведението си по предлагане на хранителни стоки от първа необходимост с намалена цена КАУФЛАНД и БИЛЛА вече са постигнали целта си да отклонят потребителите от конкурентни търговци.

Според КЗК, уговорки от вида „промоцията е валидна до изчерпване на количествата“ биха могли дори да подействат като катализатор за вземане на по-бързо решение за покупка от потребителите, но няма да ги отклонят от посещение на избрания търговски обект на конкретен търговец, тъй като дали количествата са изчерпани те биха могли да установят едва на място в обекта. Подобно условие не отменя, нито намалява отговорността на двете търговски вериги, и не санира разминаването в обещаното и предоставеното на потребителите. КАУФЛАНД и БИЛЛА е следвало да проявят необходимата грижа и да обезпечат достатъчно количества от промоционалните продукти, но не са предприели надлежни действия във връзка с изпълнение на обещанията си.