Цветан Илиев

ЦВЕТАН ИЛИЕВ

Адвокат

Адвокат Цветан Илиев се присъединява към Адвокатско дружество „Димитров и партньори“ през 2014 г. Има тридесетгодишен опит като магистрат. Специализира предимно в наказателното право и наказателния процес.


СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ
  • Наказателно право и процес
  • Административно право и процес