Слави Димитров

СЛАВИ ДИМИТРОВ

Адвокат

Управляващ съдружник

Адвокат Слави Димитров основава Адвокатска кантора „Димитров и партньори” през 1993 г., която през 2011 г. преструктурира в Адвокатско дружество „Димитров и партньори“. Има над тридесетгодишен опит, който включва работата му като магистрат и като адвокат.


СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ
 • Наказателно право
 • Банково и финансово право, включително регистрация и лицензиране от регулаторни органи на платежни институции и инвестиционни посредници, промени и нотификации в страни от Европейския съюз
 • Придобивания и сливания на компании, включително оценки на риска
 • Търговски сделки
 • Енергетика, включително договори и оценки на енергийни проекти
 • Правен анализ и оценка на проекти за изграждане на технологични паркове, енергийни централи, ВЕИ паркове и инфраструктура
 • Данъчно право
 • Митническо право
 • Застрахователно право
 • Право на Европейския Съюз
 • Защита правата на човека и процедури пред Европейския съд по правата на човека
 • Процедури по Закона за обществените поръчки
 • Процедури по Закон за мерките срещу изпирането на пари
 • Защита на лични данни
 • Процесуално представителство и Арбитраж