Ива Едуард Николова

ИВА ЕДУАРД НИКОЛОВА

Адвокат

Съдружник

Адвокат Ива Николова се присъединява към Адвокатско дружество „Димитров и партньори“ през 2014 г., а през 2016 г. става съдружник.


СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ
 • Гражданско право и процес
 • Договорно право
 • Деликти
 • Корпоративно право и търговски сделки
 • Учредяване на търговски дружества и промени в тях
 • Сливания и придобивания на търговски дружества, включително изготвяне на правен анализ (due diligence);
 • Несъстоятелност
 • Договори
 • Трудово право
 • Банково и финансово право, включително регистрация и лицензиране от регулаторни органи на платежни институции и инвестиционни посредници, промени и нотификации в страни от Европейския съюз, кредити и структуриране на кредити
 • Право на интелектуалната собственост
 • Международно съдействие
 • Процесуално представителство и Арбитраж
 • Заповедно и изпълнително производство
 • Енергетика и енергийни ресурси