Ангелина Милева

АНГЕЛИНА МИЛЕВА

Адвокат

Управляващ съдружник

Адвокат Ангелина Милева се присъединява към Адвокатско дружество „Димитров и партньори“ през 2018 г., а през 2020 г. става управляващ съдружник. Има дългогодишен опит от 17 години, който е натрупан преобладаващо в КЗК.


СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ
 • Конкурентно право
 • Антитръстови нарушения
 • Сливания и придобивания
 • Нелоялна конкуренция - имитация, въвеждане в заблуждение, нелоялно привличане на клиенти, увреждане доброто име и репутацията на конкурент
 • Производства пред Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР)
 • Процедури по Закона за обществените поръчки
 • Енергетика
 • Търговско право, включително изготвяне на правен анализ на компании (due diligence)
 • Трудово право
 • Митническо право
 • Право на интелектуалната собственост
 • Процесуално представителство и Арбитраж