Адвокатско дружество „Димитров и партньори“ е партньор със счетоводно-одиторска компания Rex Consulting

 Rex Consulting
Фев. 17, 2022
От началото на 2022 г. адвокатското дружество е партньор със счетоводно-одиторска компания Rex Consulting. Rex Consulting е  с насоченост в областта на одитите, счетоводството, финансовите анализи. За повече подробности посетете техния сайт:  www.rexconsulting.com.