Адвокатско дружество „Димитров и партньори“ в качеството си на правен консултант успешно финализира сделката за ВЕЦ Средногорци.

Dimitrov & Partners Law Firm
Юни 16, 2022
През юни 2022 г. Адвокатско дружество „Димитров и партньори“ в качеството си на правен консултант успешно финализира сделката, чрез която се смени собствеността на ВЕЦ Средногорци. Дружеството работи по подготовката на сделката, самото придобиване и извърши всички приключителни мероприятия, включително, като работи и по финансирането на сделката от страна на "Юробанк България" АД, по смяна на правната форма на дружеството, по прехвърлянето на собствеността и придобиването на дялове от ново дружество, а именно Родопа Енерджи ООД.