Интелектуална собственост

Адвокатско дружество “Димитров и партньори” предлага правни услуги, свързани с придобиването, използването и защитата на права на интелектуалната собственост.

Екипът ни има опит в защитата на търговски марки.

Изготвяме за клиентите ни лицензионни договори, издателски договор, договор за превод, издателски договор за електронна книга, договор за изработка на уеб сайт.

Екипът ни участва в преговори по подготовката и сключването на търговски договори и споразумения с предмет обекти на интелектуалната собственост.