Енергетика

Адвокатско дружество “Димитров и партньори” има задълбочена експертиза в областта на енергетиката, енергийните ресурси и енергийни проекти.

Екипът ни е участвал в административни процедури за излизане на свободния електроенергиен пазар, изготвяне на договори по доставка и закупуване на електроенергия, природен газ, изграждане и присъединяване на нови енергийни обекти. Особено безценен е придобитият опит в реализацията на проекти за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, както и при изготвянето на алтернативни схеми на проектното финансиране.

Дружеството има опит в изготвянето на договори, включително и международни, свързани с доставка на оборудване и части в конвенционалната енергетика, както и в енергетиката, свързана с възобновяемите източници – ВЕЦ, ФЕЦ и ветрогенератори. Дружеството и неговите членове са участвали в различни спорове между компании, опериращи в областта на енергетиката, включително и в спорове, свързани с обществени поръчки пред Комисия за защита на конкуренцията, арбитраж и съд, като представители на енергийни компании.