Данъчно право. Митническо право.

Данъчно право

Адвокатско дружество „Димитров и партньори“ предоставя консултации и правно обслужване относно прилагане на спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, данъци върху доходите на физическите лица, данък върху добавената стойност, данък, удържан при източника, корпоративен данък, данък върху разходите, данък при придобиване на имоти и други, както и по обжалване на ревизионни актове пред административни органи и съд.

 

Митническо право

Екипът на дружеството има значителен опит при различните митнически процедури, отнасящи се до стоки и товари и тяхното освобождаване, както и в процедури по Закона за акцизите и данъчните складове.

Дружеството осъществява процесуално представителство при обжалване на митнически актове, като има редица успешни дела, по които са отменяни актове на митническите власти, свързани с митни сборове.